Cellu2PLA

Op dit ogenblik wordt jaarlijks wereldwijd 150.000 ton biobased plastic geproduceerd in de vorm van PLA (poly lactic acid of polymelkzuur) uit hernieuwbare grondstoffen, zoals bijvoorbeeld uit cellulose. Het uitgangsmateriaal is veelal afkomstig uit de voedselketen en relatief duur. Daarom wordt dit PLA alleen afgezet in duurdere, bijvoorbeeld medische, toepassingen. Indien PLA kan worden geproduceerd uit goedkoper basismateriaal, ontstaat er een enorme marktpotentie om PLA breder in te zetten. Bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal, wegwerpbekers, -bestek en -borden, plantenpotjes etc. De verwachting is dat de behoefte aan PLA de komende jaren met 18-22% per jaar zal groeien.

Om aan de snel groeiende vraag naar PLA te voldoen, de druk op 'renewables' te verlagen en de transitie naar biobased plastic significant te versnellen moet er dus een goedkoper en milieuverantwoorder alternatief voor de grondstof en de technologie worden gevonden.

De beoogde doorbraak in Cellu2PLA is om PLA te produceren uit de cellulosefractie in afvalwater, het toiletpapier. Door fijnzeven te plaatsen achter het harkrooster van een rioolwaterzuivering, kan een groot deel van de onopgeloste bestanddelen worden afgevangen. Het zeefgoed dat daarmee wordt verkregen bevat cellulosevezels, ofwel toiletpapier, en is een zeer geschikte grondstof voor de productie van bioplastic. Nog nergens ter wereld wordt PLA geproduceerd met cellulose uit afvalwater.

Cellu2PLA is uitgevoerd door Attero, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de STOWA. Het hoogheemraadschap beheert de rioolwaterzuivering in de Beemster, Attero verwerkt de  cellulose tot PLA en de STOWA waarborgt dat de kennis die met het project wordt opgedaan toekomst aan de Europese Unie.

Dit project is financieel ondersteunt door het Life+ programma van de Europese Unie.

logo_life.jpg