Cellu2PLA

De omzetting van cellulose naar poly lactic acid (PLA, polymelkzuur) is waar het bij Cellu2PLA om draait. PLA is een bioplastic die veel op olie gebaseerde plastics kan vervangen. Het is biologisch afbreekbaar en gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Goed dus voor het milieu! Als cellulosebron voor PLA wordt tegenwoordig veelal suikerriet of maïs toegepast, maar met deze grondstoffen begeef je jezelf op de voedselmarkt. Is er nou geen andere cellulose bron te vinden, die we anders zouden weggooien en verbranden? Voor het project Cellu2PLA is die gevonden, namelijk de cellulose uit toiletpapier in afvalwater.

In Cellu2PLA werken drie partijen samen om de milieuvoordelen en de economische potentie van dit innovatieve project te demonstreren:

  • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier filtert toiletpapier uit het afvalwater, op hun rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zuidoostbeemster. Onderzocht wordt welk effect het zeven van binnenkomend afvalwater heeft op het verdere verloop van het zuiveringsproces.
  • Attero verwerkt het uit afvalwater gefilterde materiaal (zeefgoed) en zet het cellulose aandeel om via glucose naar melkzuur en vervolgens polymelkzuur. Nagegaan wordt onder welke condities het grootste rendement van omzetting wordt bereikt.
  • STOWA ziet toe op het monitoren van beide processen en het verwerken van de onderzoeksresultaten, opdat de vragen over milieuvoordelen en economische potentie van het project kunnen worden beantwoord.

Cellu2PLA wordt financieel gesteund door het Life+ programma van de Europese Unie.

logo_life.jpg