Projectpartners

Dit project is een samenwerking van drie partijen.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

logo_hhnk.jpgHet hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal verantwoordelijk voor: 

  • Dijken: het beschermen van inwoners tegen overstromingen;
  • Water: de zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater;
  • Wegen: het beheer en onderhoud van plattelandswegen.

Een van onze belangrijkste taken is het zuiveren van afvalwater. Dit doen we met behulp van 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), die samen ruim 100 miljoen m³ afvalwater per jaar verwerken. Deze enorme hoeveelheid te zuiveren afvalwater is voor een deel afkomstig vanuit huishoudens en bedrijven die zijn aangesloten op het rioleringstelsel. Het andere deel bestaat uit regenwater dat in het riool terecht komt. Het gezuiverde water wordt weer teruggegeven aan het oppervlaktewater.

Meer informatie vindt u op de website www.hhnk.nl.

Attero

logo_attero.jpg

Attero, is een van de marktleiders in Nederland als het gaat om de verwerking van huishoudelijk afval. Uitgangspunt is het terugwinnen van grondstoffen en de productie van duurzame energie uit afvalstromen. Als innovatief bedrijf wil Attero zijn activiteiten uitbreiden waaronder de verwerking van organische stromen tot hoogwaardige grondstoffen, met als doel om uit reststoffen in het algemeen en in dit geval specifiek organische afvalstromen maximale waarde te creëren volgens de Biobased Waarde Piramide.

Attero voert veel innovatieve projecten uit waarin biobased technieken en producten worden ontwikkeld (productie van PHA-bioplastics uit gft; eiwitproductie uit gft met vliegenlarven; bouwmaterialen uit cellulose houdende stromen; groene chemicaliën uit organisch afval; bio-LNG uit organisch afval; hoogwaardige  meststoffen en compostproducten uit organisch afval). Specifiek is veel ervaring opgedaan met de productie van bioplastics uit een eigen ontwikkeld tweefasen vergistingsprocedé in Venlo.

De ervaring, kennis en kunde op het gebied van afvalverwerking en de opgedane kennis uit de genoemde innovatieve biobased projecten maken dat Attero de perfecte partner is in dit project. De bijdrage van Attero in dit project is vooral gericht op onderzoek en ontwikkeling van de enzymatische afbraak van cellulose en het PLA productieproces vanaf het punt dat de zwevende stoffen zijn afgescheiden van het influent. Daarnaast wil Attero de afzet van suikerwater en PLA verder onderzoeken. Er zal immers ook een product ontwikkeld moeten worden dat door de markt gevraagd is.

Meer informatie vindt u op de website www.attero.nl.

STOWA

logo_stowa.jpgSTOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de waterschappen) in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied.

Meer informatie vindt u op de website www.stowa.nl.