Resultaten

Op de rioolwaterzuivering

De fijnzeefinstallatie die op rwzi Beemster is gebouwd, filtert onopgeloste bestanddelen uit het afvalwater. Er wordt een filterdoek gebruikt met een maaswijdte van 0,35 mm. De fijnzeef is achter het harkrooster geplaatst, welke al de onopgeloste bestanddelen groter dan 6 mm uit het afvalwater heeft gehaald.

Het effect van de fijnzeefinstallatie op het zuiveringsproces is gedurende 2017 gemonitord. De resultaten zijn als volgt:

  • de fijnzeef haalt 37% van de onopgeloste bestanddelen uit het afvalwater;
  • het verkregen zeefgoed bestaat voor ongeveer 43% uit toiletpapier (cellulose);
  • het vuil dat de fijnzeef tegenhoudt komt niet meer in de beluchtingstank, waardoor het energieverbruik voor het beluchten van afvalwater met 9% afneemt;
  • er wordt 23% minder secundair zuiveringsslib geproduceerd.


Het energieverbruik voor het beluchten van afvalwater en het ontwateren van slib neemt af. Maar omdat de fijnzeefinstallatie zelf ook energie verbruikt, is de verlaging van het verbruik over de gehele rwzi bekeken niet meer dan 3%. Vanwege de lagere slibproductie neemt het aantal transportbewegingen voor slibverwerking af en hoeft er minder slib verbrand te worden. dit heeft een positief effect op de uitstoot van broeikasgassen. Al met al wordt geconcludeerd dat de fijnzeef een positief effect heeft op het zuiveringsproces.

Lees hier meer over de behaalde versus de verwachte resultaten op de rwzi.

 

PLA productie

Gewonnen zeefgoed op rwzi Beemster is door Attero ingenomen voor PLA productie. Daartoe is door Attero een verwerkingslijn opgericht met de volgende processtappen:

  • het hygieniseren van zeefgoed bij 130°C;
  • het toevoegen van enzymen die cellulose uit zeefgoed omzetten in glucose (suikers);
  • het wegfilteren van onopgeloste bestanddelen uit de verkregen glucose oplossing;
  • de glucose oplossing via fermentatie/polymerisatie laten omzetten in polymelkzuur, PLA.


Helaas is Cellu2PLA er niet in geslaagd om PLA te maken uit cellulose. Met de glucose installatie kan wel een suikeroplossing worden gevormd, maar door bacteriële vervuiling is de kwaliteit onvoldoende om er ook PLA van te kunnen maken.

Cellu2PLA heeft aangetoond dat het mogelijk is om glucose te vormen van cellulose uit afvalwater. Helaas is met de glucose installatie geen stabiel omzettingsproces verkregen, maar er is wel gedemonstreerd dat deze techniek potentie heeft. Met de opgedane kennis draagt Cellu2PLA op die manier toch bij aan de biobased economie. Economisch gezien echter kan PLA van cellulose uit afvalwater op dit moment nog niet concurreren met PLA uit bijvoorbeeld suikerriet en maïs.