Behaalde vs verwachte resultaten op rwzi

  • De afgevangen hoeveelheid onopgeloste stof uit het influent bedraagt 36%, slechts de helft van wat we verwacht hadden te bereiken (70%). De installatie vangt minder onopgeloste stof af, omdat niet al het influent wordt gefilterd. Als de instroom groter is dan de capaciteit van de fijnzeven, wordt het overschot om de installatie heen geleid. Daarnaast is de helft van de onopgeloste stof kleiner dan 0,35 mm en wordt dus niet afgevangen. De meeste cellulose is groter dan 0,35 mm en wordt er dus wel uitgefilterd (69%).
  • De energiebesparing op de rwzi is slechts 3%, waar 20% was voorspeld. Dit komt deels door het lagere afscheidingsrendement van de fijnzeefinstallatie. Tevens is ook het energieverbruik van de fijnzeef zelf groter dan verwacht.
  • De hoeveelheid secundair slib neemt af met 20%, dicht bij de verwachte 22% reductie. Dit leidt tot een lagere energiebehoefte voor het ontwateren van slib. Ook wordt er minder brandstof verbruikt voor het transport van slib.
  • Door toepassing van  fijnzeven op rwzi Beemster neemt de CO2 emissie per jaar met 360 ton af. Dat is vergeleken met de totale uitstoot op de rwzi een afname van 12%, waar 10% was verwacht.