Subsidie

Dit project wordt mede gefinancierd door de Europese Unie. De Europese Unie (EU) stimuleert dit project door middel van het LIFE+ co-financieringsprogramma. Het LIFE+ programma is bedoeld om bij te dragen aan de implementatie en ontwikkeling van het EU natuur- en milieubeleid.

Voor meer informatie over LIFE+
Website LIFE